CV

CV

Erhvervserfaring


2019               Egen praksis

2006-2019     Egen praksis som bibeskæftigelse

2008-2019     Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrien,
                              Aarhus Universitetshospital, Risskov/Skejby

2004- 2008     Retspsykiatrisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital, Risskov

2003 (9 mdr.) Ungdomscentret, Aarhus Kommune

1998-2004      Børne- og Ungdomspsykiatrien, Aarhus Universitetshospital, Risskov

1997-1998      PPR, Purhus Kommune

1992-1997      Revalideringsområdet, Århus Amt

1989-1992      Socialpsykiatrien Djursland

Uddannelse

2022    EMDR -  uddannelse i traumebehandling

2021    Somatic Experiencing (SE): 3-årig uddannelse i chok og traumebehandling

2013    Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri

2013    Godkendt supervisor i Psykopatologi og Klinisk børn og unge v/Dansk Psykolog Forening

2006    Godkendt specialist i Psykopatologi (voksne) v/Dansk Psykolog Forening

2006    Mindfulnesstræner uddannelse trin 1+2 (Kognitiv Terapi Center, Fyn)

2005    Uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi (SAKT)

2003    3-årig uddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (IGA)

1998    2-årigt Børneneuropsykologisk teorimodul (Århus Amt)

1996    Autorisation

1994    2-årigt Basiskursus i Psykoanalytisk Psykoterapi 

1989    Kandidat fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet