Andre ydelser


Psykologisk undersøgelse og Supervision

Gennem mine ansættelser har jeg erhvervet gedign erfaring med supervision af både egen og anden faggruppe på mange uddannelsesniveauer.

Psykologfaglig koordinator gennem 10 år for 18 psykologer ved Center for Spiseforstyrrelser med uddannelsesplaner, supervision, ledelsesrådgivning, ansættelser og interne kurser som ansvarsområder.

Siden 2015 hovedvejleder for psykologer i specialpsykologuddannelsen. 


I privat klinikregi har jeg løbende haft mono- og tværfaglige supervisionsgrupper ved blandt andet lokalpsykiatrien i Aarhus / Holmstrupgård (bo- og dagtilbyud for unge) / Ungdomscentret og MST, Aarhus Kommune / hospitalspsykiatrien.


Jeg har været tilknyttet det daværende JanusCentret som psykologisk konsulent/VISOekspert, hvor jeg testede børn og unge med seksuel bekymrende adfærd og/eller seksuel krænkende adfærd med henblik på rådgivning af behandlingsmuligheder.


Jeg er tilknyttet Familieretshuset som konsulent og yder Børnefaglige Undersøgelser og Sagkyndige Erklæringer.


Jeg har brede testkompetencer. Interesserer mig særligt for Rorschach og NEO-PI-3 ved udredning af personlighedsfunktion - suppleret med SCID-5-PD, hvis fokus også er for udredning personlighedsforstyrrelse.

Det børneneuropsykologiske felt har i mange år været vigtigt for mig - og er det fortsat - og sætter et stort præg på min tilgang til den brede psykologiske undersøgelse. 

Gennem 10 år har jeg undervist på kurser for psykologer/psykiatere i, hvordan man bedst forstår og tilrettelægger psykoterapeutiske behandlingsforløb og feedback på udredningsforløb ved brug af personlighedstesten NEO PI-R & NEO-PI-3. 

Monofaglig supervision

Individuelt og i gruppe (om muligt) til autorisation og specialist. Supervisionsfokus aftales og kan være fra fokus på egen personlig stil over sagssupervision til testsupervision.


Tværfaglig supervision

Indhold og formål med supervisionen aftales inden start.


Psykologisk undersøgelse

Mine erfaringsområder er psykologiske undersøgelser inden for børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien, socialmedicin, PPR og specialinstitutioner.Uddannelser -  (se CV)

Specialist og supervisor i Psykopatologi (voksne)

Godkendt supervisor i specialistuddannelsen Klinisk Børn og Unge

Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Specialist i Rorschach (godkendt af Dansk Rorschachselskab)


Herudover har jeg flere psykoterapeutiske efteruddannelser - arbejder integrativt.