Spiseforstyrrelser

SPISEFORSTYRRELSER


Jeg arbejder på højt specialiseret niveau ved behandling af spiseforstyrrelser.

Klinikken har samarbejdsaftaler med klinisk diætist.


Anoreksi (barn/ung/voksen)


Uanset om det er et barn, en ung eller en voksen, der får anoreksi, så kan det ikke undgå at påvirke de nærmeste, som ofte står uforstående overfor det fortsatte vægttab og overfor, hvor vanskeligt og angstvækkende det er for den anoreksiramte at ændre på sine spise- og evt. motionsvaner.


Det er kendt viden inden for behandlingen af børn/unge, at inddragelse af de nærmeste giver de bedste chancer for at komme ud af anoreksien. Jeg arbejder derfor helst med hele familien om muligt.


Ved behandling af voksne er det vigtigt, at individuelle samtaler både har fokus på de udfordringer, som den enkelte oplever (med f.eks. selvværd, ensomhed, depressive følelser, ambivalens, konflikter i parforholdet, sorg) og har fokus på at arbejde med angsten for ændring af spise- og motionsvaner. Det er et hårdt stykke arbejde at kæmpe sig ud af spiseforstyrrelsen og der er brug for hjælp til at finde og bevare motivation for ændring.Bulimi (ung/voksen)


Individuelle samtaler om de negative selvbebrejdelser, som bulimien giver i dagligdagen, er naturligt at have fokus på og arbejde med. Det er vigtigt at finde ud af at bryde den negative bulimispiral, der forstærker sig selv med skam og selvbebrejdelser - så man selv kan blive herre i eget hus. Ofte opleves vanskeligheder i relationerne til de nærmeste, hvilket også naturligt fylder i et behandlingsforløb.
 

Vær opmærksom på, at du kan få gratis spiseforstyrrelsesbehandling ved moderat til svær spiseforstyrrelse i hospitalspsykiatrien